Hesla
taras
Předpony
taraszátaras
témata
taras ~u m (6. j. ~u, ~e; 1., 4., 7. mn. ~y)
1.R navrstvený násyp z kamení nebo jiné hmoty
stav. postavit taras
kamenný/betonový taras
2.R opěrná zeď, hradba, val; hráz, svah zpevněný kameny
hrad s mohutnými tarasy