Hesla
tam
témata
tam přísl. zájm.
1.E ukazuje nebo odkazuje na místo vzdálené od mluvčího, na tom místě
Stál tam jak solný sloup.
Deštník je tam nahoře na polici.
Co tam děláš tak dlouho?
někde tam vzadu
Zapomněl jsem tam peněženku.
Stala se tam nějaká nehoda.
Dneska je tam strašný vítr. = venku
٭být ten tam = pryč
2.E (v souvztažnosti s kam, kde) odkazuje na místní určení ve vedlejší větě
A jsme zase tam, kde jsme byli předtím.
٭tam, kde dávají lišky dobrou noc = na zapadlém místě, daleko od civilizace
٭Kam šlápne, tam sedm let tráva neroste. = Všechno ničí, kazí, pustoší.
٭Kam ho ráno postaví, tam ho večer najde. = Je nesamostatný, pasivní, flegmatický.
3.E ukazuje nebo odkazuje směrem od mluvčího, na vzdálený cíl, na to místo, na tu stranu
Přijedeš tam za mnou?
cesta tam a zpět
Běž se tam podívat.
Rychle tam doběhni.
Radši tam nechoď, šéf zuří.
٭pouštět co jedním uchem tam a druhým ven = nevěnovat něčemu pozornost, poslouchat to jen formálně
٭Musíme tam všichni. = Všichni musíme zemřít.
4.E (v souvztažnosti s kam) vyjadřuje totožnost s místním určením ve vedlejší větě
Vrať to tam, kam to patří.
Kam si umínil, tam šel.
٭kam vítr, tam plášť = o člověku, který se přiklání hned k té, hned k oné straně podle toho, kde ho čeká větší prospěch
٭euf. tam, kam i císař pán chodí pěšky = na záchod
٭Kdo chce kam, pomozme mu tam. = Pokud si někdo nenechá poradit, nelze mu pomoct.
5.R na určité místo blíže nedefinované
Běž tam a tam a přines to a to.
6.sem tam, sem a tam, tam a semR ze strany na stranu, z místa na místo
courat se/chodit sem a tam
To je samé: miláčku sem, miláčku tam. = do omrzení oslovuje miláčku, neustále se k němu v hovoru obrací
deset korun sem, deset korun tam = nezáleží na nich
Nemohl sem, ani tam. = nikam
Zmateně pobíhali sem tam.
Běhal hned sem, hned tam.
Nervózně přecházel po pokoji tam a sem.
7.sem tam, tu a tamR na některých místech; místy
Tu a tam opadává omítka.
Sem tam ležel ještě na polích sníh.
Sem tam už se zelená tráva.
8.tu a tam, sem tamS někdy; občas
Tu a tam se pohádají.
Tu a tam si na něho vzpomenu.
Tu a tam si spolu zahrajeme tenis.
Sem tam si nějaké to pivo dám.
To se sem tam stane.