Hesla
kalktlaktanktalektak1tak2tak3tak4taka
témata
kalk ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -cích) (ling.)
R slovo, spojení slov utvořené přesným překladem cizího pojmenování
slovotvorný kalk; sémantický kalk;