Hesla
tajtajittát
Výklady
ablacedusitfirnkraoblevapájkapostranníprozraditpřistihnoutrheniumtajemstvívypátratvyzraditzatlouctzřejmý
Slovní spojení
jinotaj
témata
taj ~e m (kniž.)
tajeR něco záhadného, těžko poznatelného
taje života = tajemství
pronikat do tajů přírody
٭zasvětit koho do tajů čeho = někoho s něčím (důkladně) obeznámit


bodtech. bod mrazu/tání/varu
inkongruencefyz. inkongruentní bod tání kdy dochází ke změně složení kapalné fáze
teplotateplota tání/tuhnutí/varu
citskrývat/tajit/projevit své city
doteďTajil to až doteď.
entropieentropie tuhnutí/tání/krystalizace
homosexualitatajit svoji homosexualitu
informátorNovinář tají svého informátora.
jarojarní tání ledu
kryogennígeol. kryogenní procesy/jevy/pochody vznikají při promrzávání a tání půd a hornin, vodních toků
ledovectání ledovců
netajenýnetajený obdiv/odpor
netajenýnetajená radost
netajenýnetajené rozpaky/nadšení/rozhořčení
netajenýnetajený záměr
netajit senetajit se se svými city
netajit senetajit se se svou sexuální orientací
netajit seNetajil se tím, že s jeho návrhem nesouhlasí.
nikterakNikterak se tím netajil.
pohnutkaznát/zakrývat/tajit vlastní pohnutky
proniknoutproniknout do tajů matematiky
semSem tam už taje sníh.
sníhSníh poletuje/taje.
tajittajit pláč/zklamání/smutek
tajittajit špatné zprávy
tajitTají, že ho vyloučili ze školy.
tajittajit dech napětím/strachy
tajitTají dech, aby ho nenašli.
tajitnetajit se s radostí/obavou/názory
tajitNikdy jsem se s tím netajil.
tajitNetajím se, že se mi to nelíbí.
tajitNetajím se s tím, že ho nemám rád.
tajitDech se mu tají napětím.
tajittajený milostný poměr
tajitpečlivě tajená minulost
tátSníh taje.
tátSvíčka mu taje v prstech.
tátTála pod jeho pohledem.
tátPo chvilce hovoru začal tát.
tátjarní tání
táttání ledovců
tátbod/teplota tání
tátkovy se střední teplotou tání
tátskupenské teplo tání
táttání v české kultuře
tátvnitropolitické tání
uvéstUváděl mě do tajů přírody.
úzkostúzkostně tajit svůj původ
vodavoda z tání
božívyjít /vytáhnout/vynést na světlo boží zveřejnit něco, přestat něco tajit
dátnedat si za rámeček stydět se za něco, tajit něco
dechtajit/zatajit dech (úžasem, leknutím ap.) přestat na chvíli dýchat zaujetím, okouzlením, strachem ap.
držetdržet pod pokličkou tajit, skrývat
chtítnechtít ven tajit něco
kartaukázat/odkrýt karty přestat tajit své záměry
poklicedržet pod pokličkou tajit něco
skrýtskrýt se za pseudonym používat jej místo pravého jména, tajit pravé jméno
tajemstvíveřejné tajemství oficiálně tajený, ale ve skutečnosti všem známý fakt
tajnostdělat tajnosti přehnaně něco tajit, nechtít to prozradit
tajnostmít tajnosti tajit svůj úmysl, činnost ap.
táttát jak sníh na slunci rychle se rozpouštět; podvolovat se někomu (lichotkám ap.)