Hesla
světitsvítitsvolit
Předpony
světitzasvětitposvětitvysvětitznesvětit
Odvozená slova
světit
témata
světit ned. (3. mn. -tí; přech. přít. -tě; podst. svěcení)
1.R církevním obřadem dodávat posvátnosti; posvěcovat
světit vodu/víno/chléb
٭Účel světí prostředky. = K dosažení určitého cíle se užívají různé, ne vždy korektní prostředky.
2.R církevním obřadem činit oprávněným ke kněžskému úřadu
světit koho na kněze
svěcený příd.
svěcená voda;