Hesla
supsupr
Ptáci
skřivandateldrozdhavranholubhrdličkakonipaskosmodřinkapěnicepěnkavarorýsslavíksojkastrakastrakapoudstrnadsýkoravlaštovkavrabecvránakakadukolibříkpapoušekpštrosbažantkoroptevkřepelkaslepicetetřevdravechadilovjestřábkáněkondorkrahujecorelpoštolkasokolsupsovasýčekvýr
Odvozená slova
sup
témata
sup ~a m (1. mn. ~i, ~ové; 4., 7. mn. ~y)
1.G dravý pták teplých krajin, živící se mršinami
zool. sup bělohlavý; zool. sup hnědý; zool. sup mrchožravý; zool. sup africký;
2. (přen. hanl.)R bezohledný, krutý člověk
novodobí supové
٭vrhnout se/slétat se na koho/co jako supi = bezohledně někoho napadnout, obtěžovat ho, dorážet na něj
supí příd.
supí hlava