Hesla
subjekt
Odvozená slova
subjekt
témata
subjekt ~u m (6. j. ~u, ~ě)
1. (odb.)R jedinec jakožto nositel vlastností, činností, zážitků ap.
Jazykový projev předpokládá dva subjekty - mluvčího a posluchače.
politický subjekt = R politická strana;
2. (filoz.)R protiklad objektu, poznávající já
3. (práv.)R člověk způsobilý k právům a povinnostem
ekonomický/daňový subjekt; právní subjekt;
4. (ling.)G základní větný člen vyjadřující zprav. původce či nositele děje, stavu nebo vlastnosti; podmět
nahradit subjekt vedlejší větou
subjektový příd.
(ling.)subjektová věta
genitiv subjektový;