Hesla
styk
Předpony
stykvztyk
Odvozená slova
styk
témata
styk ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -cích)
1.R uskutečňování vzájemného vztahu
osobní/písemný/telefonický styk
přátelský/společenský/důvěrný styk
mezinárodní styky
obchodní/platební styk
literární styky
bezhotovostní platební styk
styk poslanců s voliči
přijít/dostat se do styku s kým/čím
zůstat ve styku s kým/čím
navázat styk s kým
oddělení styku s veřejností;
٭být s kým v denním styku = stýkat se s někým denně
2.stykyS (vlivné) známosti; konexe
mít styky s nejvyššími činiteli
využívat styků
pěstovat styky
3.S soulož
nechráněný styk
Ještě neměla styk.
pohlavní styk;
4.R místo, kde se něco stýká
styk ploch/stěn
žel. styk kolejnic
stykový příd.
stykový bod/spoj
styková plocha
styčný příd.
styčné obory
styčná plocha
styčné body
voj. styčný důstojník = R zprostředkující styk mezi vojenskými štáby ap.;
٭styčná plocha/styčný bod = co je společné pro osoby, věci nebo jevy různé povahy