Hesla
střetstrefit sestres
témata
střet ~u m (6. j. ~u)
R setkání protichůdných sil; prudký náraz těles na sebe
názorový střet
voj. vojenský střet
tvrdý střet s opozicí
střet snů s realitou
střet motorových vozidel
práv. střet zájmů;