Hesla
stosternum
Číslovky základní
jeden, jedna, jednodva, dvětřičtyřipětšestsedmosmdevětdesetjedenáctdvanácttřináctčtrnáctpatnáctšestnáctsedmnáctosmnáctdevatenáctdvacettřicetčtyřicetpadesátšedesátsedmdesátosmdesátdevadesátstotisícmilion
Odvozená slova
stostýstokrátsetina
Slovní spojení
stokorunastonožka
témata
sto sta s čísl. zákl. (1., 4. mn. dvě stě, tři sta; 2. mn. dvou, tří set; 3. mn. dvěma, třem stům atd.) (ve spojení s počítaným předmětem ze sta lidí i ze sto lidí, ke stu lidí i ke stu lidem i ke sto lidem)
1.E označuje počet 100
jeden ze sta
v devíti případech ze sta
Bylo tam ke stu návštěvníků.
po sto kusech
před pěti sty lety
rok šestnáct set dvacet
násobit číslo stem
měřit sto sedmdesát centimetrů
٭být sto let za opicemi = být zaostalý, primitivní, nemoderní
٭o sto šest ostošest = ze všech sil, velmi mnoho
٭o sto pryč ostopryč = ze všech sil, velmi mnoho
٭(být) na sto procent = zcela jistý
2.E vyjadřuje neurčitý velký počet
Bylo tam asi sto lidí.
Přišlo na tři sta diváků.
pár set kilometrů
sta tisíce korun
٭mít sto chutí udělat co = hodně chtít, mít velkou chuť
٭být slyšet na sto honů = být daleko slyšitelný n. hlasitý
٭smrdět/zavánět na sto honů = být velmi podezřelý; silně a daleko zapáchat
٭vyhýbat se komu/čemu na sto honů = vyhýbat se někomu, něčemu zdaleka, předem, velkou oklikou
٭být na sto honů vzdálený čemu = nebýt vůbec něčeho schopen, nemít sklon k něčemu nebo zálibu v něčem; být od něčeho hodně daleko, neodpovídat něčemu
stý čísl. řad.
R nacházející se v pořadí na čísle sto
stá repríza představení
stý padesátý ročník
stý osmý díl
každý stý obyvatel
sté výročí
slyšet co po sté posté = mnohokrát
stokrát čísl. nás.
1.vepřové stokrát jinak
Opakoval/říkal jsem ti to (už aspoň) stokrát.
I kdybys měl stokrát pravdu, stejně nic nezmůžeš.
٭Stokrát nic umořilo osla. = Mnoho úkolů, třeba drobných, člověka vyčerpá..
2. (expr.)S mnohokrát; mockrát
Děkuju vám na stokrát.
Je mi už stokrát líp. = mnohem
Ví o tom stokrát víc než ty.
stonásobný čísl. nás.
R stokrát opakovaný, stokrát větší
stonásobný výnos
stonásobně, stonásob přísl.
V tomto případě platí pravidlo stonásob.
Stonásobně se ti odměním.
stonásobek -bku m (6. j. -bku; 6. mn. -bcích)
R číslo vzniklé násobením základu stem; stokrát větší množství ap.
unést stonásobek vlastní váhy
setina -y ž čísl. díl.
R část celku vzniklá rozdělením na sto stejných dílů
setina milimetru
tři celé a patnáct setin
doběhnout o pět setin druhý
setinový, setinný příd.
setinový rozdíl
setinné dělení kruhu
setinná úroková míra
setinná míra = R rozdělení celku (např. pravého úhlu) na 100 jednotek;