Hesla
steh
témata
steh ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -zích) (text.)
1.R část nitě mezi dvěma vpichy (při šití ap.)
přišít co několika stehy
ozdobný steh
přední/zadní steh; křížkový/řetízkový steh;
2. (med.)R chirurgické sešití tkáně, rány ap. nití, svorkou ap.
sešít ránu dvěma stehy
vytáhnout (komu) stehy (po operaci)