Hesla
sledsvéstspřístsedspadspád
Slovní spojení
slovosled
témata
sled ~u m (6. j. ~u)
1.R souvislá řada
sled vozidel/myšlenek
Obrázky se střídaly v rychlém sledu.
2.R souvislé pořadí logicky závislých členů (jeden vyplývá z druhého)
sled operací
v logickém sledu
3.R souvislý postup (dějů)
sled událostí/nehod
historický sled dějů
ustálený sled úkonů
4. (voj.)R část bojové vojenské sestavy tvořená jednou nebo více jednotkami k splnění určitého úkolu