Hesla
smajlík
témata
smajlík ~u, ~a m než. i živ. (4. j. -k, -ka; 6. j. ~u; 1. mn. -ci, -ky; 6. mn. -cích, -kách) (expr.)
R grafický symbol složený z interpunkčních znamének a jiných znaků, vyjadřující pisatelovu náladu, postoj či emoce, užívaný v elektronické komunikaci
SMS se smajlíkem