Hesla
stav1stav2davrave
Předpony
stav1stav2nadstavpodstavpřístavústavvýstav
Odvozená slova
stav1stav2
témata
stav1 ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
1.R souhrn vlastností, které něco nebo někoho charakterizují v určitém okamžiku, době ap.
chorobné stavy úzkosti
hospodářský/ekonomický/právní/politický stav země
dát co do původního stavu
stav účtu
zdravotní/psychický stav; (vyhlásit) výjimečný stav; kritický stav;
٭pravý stav věcí = skutečná situace bez příkras
٭jiný/požehnaný stav = těhotenství
٭být v podroušeném stavu = být mírně opilý
2. (fyz., chem.)R skupenství látky charakterizované způsobem uspořádání částic
pevný/plynný/kapalný stav; termodynamický/energetický/plazmatický/koloidní stav; teorie ustáleného stavu; stav beztíže;
3.R kvalitativní nebo kvantitativní charakteristika, údaj v určitém okamžiku
doplnit/zvýšit/snížit stav pracovníků = počet
(změnit) stav zápasu
stav vody/vodní hladiny (na českých tocích) = výška hladiny
stav zásob potravin
omezení početního stavu armády
4.R postavení jednotlivce z hlediska toho, jestli uzavřel nebo neuzavřel manželství
svobodný/manželský stav; vstoupit do stavu manželského;
5.S povolání, zaměstnání; R souhrn osob k němu náležejících
zvolit si učitelský/vojenský/duchovní stav
6. (zast.)R společenská třída, vrstva
panský/rytířský/měšťanský/duchovní stav
hist. stavy/stavové (za feudalismu) = R vládnoucí společenské třídy; třetí stav = R měšťanstvo, buržoazie; čtvrtý stav = S dělnictvo; střední stav;
7.být v stavuS být schopen
Nejsem v stavu to dodělat.
stavový příd.
ling. stavová slovesa; fyz. stavová veličina; fyz. stavová rovnice; výp. stavový řádek;
stavovský příd. (mn. -vští)
(zast.)stavovský stát
stavovské předpisy advokátní komory
stavovská čest
hist. stavovský sněm/odboj; Stavovské divadlo (v Praze);