Hesla
svarbar1bar2cardarkarmarepare
Předpony
ovarsvar
Odvozená slova
svar
témata
svar ~u m (6. j. ~u) (tech.)
R spojení dílů vytvořené svařováním
prasknout ve svaru
lemový/děrový/průvarový svar; tupý/koutový svar; čelní/boční/nosný/montážní svar;
svarový příd.
svarový spoj; svarová plocha; svarová lázeň;