Hesla
sebratsebrat sesekeras, sese, siseversežrat
Předpony
dobratnabratobrat1obrat2odebratpobratpodebratpřebratpřibratprobratrozebratsebratubratvybratzabrat
Odvozená slova
sebratsebrat se
témata
sebrat dok. (1. j. -beru; 3. mn. -berou; rozk. -ber; přech. min. -brav; podst. sebrání)
1.R odejmout z držení a nechat si, přivlastnit si
Sebrali mu řidičský průkaz.
Zloděj mi sebral peněženku.
sebrat na ulici zatoulaného psa
sebrat dámou/v příštím tahu pěšce
2.R odstranit, vzít (zprav. z povrchu něčeho)
sebrat smetí ze země
sebrat tuk z polévky
sebrat pohozené papírky/oblečení
٭Seber si svých pět švestek a jdi. = Vezmi si svoje věci a odejdi.
3.R snést dohromady; shromáždit
sebrat jahody na zahrádce
sebrat pověsti/lidové příběhy/pohádky
sebrat peníze na pomoc postiženým
Seberte domácí úlohy/písemky.
4. (hovor.)R násilím odvést, odnést
Sebrala ho policie.
Ať mě sebere čert!
Vítr mu sebral čepici.
Vichřice nám sebrala střechu.
5. (hovor.)R silně zapůsobit; otřást
Jeho smrt nás všechny sebrala.
Asi ho to dost sebralo.
6.R soustředit, shromáždit k pohotovosti
sebrat všechnu odvahu/kuráž
sebrat síly/energii
sebrat armádu/vojsko
٭sebrat rozum do hrsti = začít soustředěně přemýšlet
sebrání s
sebraný příd.
odb. sebrané spisy (Bohumila Hrabala) = R úplné souborné vydání autorova díla;
sbírat ned. (3. j. -á; přech. přít. -aje)
R shromažďovat umělecké, cenné ap. předměty
sbírat známky/obrazy
sbírat staré mince
sbírat v lese jahody
sbírat houby
sbírat lipové květy na čaj
sbírat národní písně
sbírat peníze na dárek
sbírat podpisy pod petici
sbírat prádlo ze šňůry
sbírat ze země střepy
sbírat lžicí pěnu
sbírat odvahu/síly
sbírat zkušenosti/poznatky
sbírat armádu
sbírání s
sběrací příd.
zool. sběrací pud (včely)
elektr. sběrací elektroda/kroužek
sběrací vůz