Hesla
selektivní
Odvozená slova
selekceselektivní
témata
selektivní [-ty-, -tý-] příd.
R schopný výběru, vztahující se k selekci, založený na selekci
selektivní metoda
fyz. selektivní zářič/ filtr/ zesilovač
geol. selektivní eroze = R vede k destrukci měkčích hornin, zatímco tvrdší horniny odolávají; chem. selektivní reakce = R chemická reakce poskytující z více možných produktů pouze jeden produkt; selektivní čtení = R velmi rychlé čtení dlouhých textů, kdy čtenář vyčleňuje jen důležité informace;
selektivně přísl.
selektivnost [-ty-, -tý-] ~i ž
=+.selektivita -y ž
tech. selektivita pojistek/jističů
selektivnost paměti