Hesla
sítjít
Výklady
adhezeagreseanimismusdátdemobilizacedémonologiedorazdualitaelektromagnetismusexpreskafinišgamejařkoriandrlubmákmikroelementnamáhatodpadnoutozimýpánevpětistovkaplečkaporazitporážkaprohrapůlmilionrázregeneracerovnováhasebeobětovánísebrat sesečkasetbolstatikastatisícestřetsystemizacešafránštábštvátteleologietie-breakunavitvahadlovotivnívyčerpatvzpamatovat sezabratzápolitzatíženízávod2zmoctznavitzotavená
Zahrada
zahradahnojivohnůjkompostpařeništěplevelskalkaskleníktrávníkzáhonzeminaaltánhoupačkalehátkoohništěpergolaplotskluzavkaslunečníkvčelínhnojitokopatotrhatpřesaditrýtsázetsítsklidittrhatzalíthadice
Předpony
sítnasítosítposítpřesítrozsítzasít
Odvozená slova
sít
témata
sít ned. (1. j. seji, hovor. seju; 3. mn. sejí, hovor. sejou; rozk. sej; čin. sel, sil; trp. set; přech. přít. seje; podst. setí)
R vpravovat semeno, zrní do půdy, aby vzešlo
sít ručně/secím strojem
sít hrách/ředkvičky
sít do řádků
٭Kdo seje vítr, sklízí bouři. = Kdo je původcem neklidu, nespravedlnosti, chová se nečestně, špatně ap., tomu se to vrátí ve zvětšené míře.
secí příd.
R sloužící k setí
víceúčelový secí stroj
setý příd.
R vypěstovaný ze semene
bot. hrách setý; bot. mák setý; bot. len setý; bot. proso seté;


aerodynamikaaerodynamický vztlak složka těchto sil kolmá ke směru pohybu
akcefyz. princip akce a reakce protikladných sil
dvojicefyz. dvojice sil
hráchbot. hrách setý
hrachorhrachor setý
incidentvoj., práv. ozbrojený incident států událost, kdy dojde ke střetu ozbrojených sil států, aniž přitom vznikne válečný konflikt
jetelbot. jetel setý
kaštanbot. kaštan jedlý kaštanovník jedlý/setý
kaštanovníkkaštanovník jedlý/setý
kolizelit. kolize dramatu část děje, v níž dochází k střetnutí protikladných sil
konopíbot. konopí seté
krokusbot. krokus setý
kukuřicebot. kukuřice setá
lenbot. len setý
locikalocika setá
mákbot. mák setý
momentmoment dvojice sil
mrkevbot. mrkev obecná setá
okurkabot. okurka setá
ovesbot. oves setý
paprikabot. paprika setá/roční
pastinákpastinák setý
prosobot. proso seté
pšenicebot. pšenice setá
ředkevbot. ředkev setá
řeřichabot. řeřicha setá/zahradní
středfyz. střed rovnoběžných sil
šafránbot. šafrán setý
špenátbot. špenát setý
vikevbot. vikev setá
vrchnívrchní velitel ozbrojených sil
demobilizacedemobilizace vojenských jednotek/ozbrojených sil
devatenáctv roce devatenáct set devadesát tři
dislokacedislokace absolventů vysokých škol/pracovních sil
dosahbýt v dosahu lidských sil v lidských silách
dostat se Nedostává se mu sil.
ječmensít/sklízet/kosit/pěstovat ječmen
kapotapět set koní pod kapotou
konstelacenepříznivá mezinárodní konstelace nepříznivý vývoj poměru sil, vlivů ap.
kružítkokružítkový set/nástavec
kukuřicesít/pěstovat/sklízet kukuřici
kvapemKvapem mu ubývá sil.
letničkasázet/pěstovat/set letničky
mákmakový olej ze semen máku setého
mělkýmělce orat/sít/vyhloubit
měřitKolem poledne začalo úvodní měření sil mezi jednotlivými zápasníky.
migraceekon. migrace pracovních sil
mobilizacemobilizace pracovních/duševních sil
načerpatnačerpat hodně síly/sil do další práce
návratnávrat sil/zdraví/naděje
nedostateknedostatek místa/nápadů/odvahy/trpělivosti/sil
obsít ob řádek
občerstveníobčerstvení sil/těla
obilísklízet/mlátit/sít/pěstovat obilí
ocenitocenit starožitnost na pět set tisíc korun
opéctopékat sele na rožni
ovespěstovat/sklízet/sít oves
patnáctpatnáct set korun
pětDostal pět set korun pokuty.
plazit seplazit se do kopce (z posledních sil)
plukovníkplukovnice amerických vzdušných sil
podřezatpodříznout husu/kachnu/sele/slepici
podstavpodstav pracovních sil
pohnoutTržní cena se pohybuje od dvou do tří set korun.
pokrajbýt na pokraji svých sil/nervového zhroucení/zkázy
poloměrfyz. poloměr jádra poloměr oblasti, v které převažuje působení jaderných sil
prohrátProhrál 1:3 na sety.
projítprojít s odřenýma ušima s krajními obtížemi, s vypětím sil
prososít/pěstovat proso
příslušníkpříslušník ozbrojených sil
rovnoběžníkfyz. rovnoběžník sil grafický obrazec pro skládání sil různého směru působících v jednom bodě
rozkvětrozkvět tvůrčích sil
rozvojrozvoj tvůrčích sil
rožnitrožnit sele
selesele divokého prasete
seleotáčet sele na rožni
selenSelen zpomaluje proces stárnutí tkání.
setztratit/prohrát první set
setzápas na tři vítězné sety
setjídelní/koupelnový/pletený set
sílaútok nepřátelských sil
siloobilné silo
skokemSil jí skokem ubývalo.
složitfyz. skládání sil/rychlostí
snažit sesnažit se ze všech sil
spatřovatPříčinu spatřujeme v nedostatku pracovních sil.
spolupůsobitspolupůsobení různých sil/vlivů/faktorů
storok šestnáct set dvacet
stopár set kilometrů
strhnoutstrhávat z účtu měsíčně pět set korun
šetřitNešetřete ho! ať pracuje ze všech sil, podá co nejlepší výkon
škrábat seŠkrábal se nahoru ze všech sil.
tisícrok tisíc devět set padesát
trávasít trávu