Hesla
semenos, sese, sisedětsečna
Stavba rostlin
šlahounsemenokořenhlízaoddenekstonekstvolstéblolodyhalistřapíkkvětpoupěpupenpestíktyčinkačnělkabliznapylkalichnažkaplodjádro
Odvozená slova
semeno
Slovní spojení
krytosemennýnahosemenný
témata
semeno semena, semene s (3. j. semenu, semeni; 4. j. semeno; 6. j. semenu, semeni, semeně; 6. mn. semenech)
sémě, símě semena, semene s (4. j. sémě, símě) (kniž.)
1.G část rostliny obsahující zárodek; drobný plod některých rostlin
slunečnicové/travní semeno
Semeno vzešlo/vzklíčilo.
pěstovat rostliny ze semena
nechat co na semena
olejnatá semena
2. (biol.)G samčí zárodečná buňka
výron semene
sémě pochyb/sporů
3.sémě, símě semena, semene (kniž.)S potomstvo
bibl. přen. Abrahamovo símě = S Židé;
semenný příd.
(bot.)semenné rostliny = R rozmnožující se semeny (např. jehličnany, prvosenka); semenná buňka = R samčí pohlavní buňka;
semínko -a s (6. j. -u; 2. mn. -nek; 6. mn. -ách)
(zdrob.)hořčičné/lněné semínko