Hesla
stres
Předpony
stresantistresový
Odvozená slova
stres
témata
stres ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
R stav organismu vyvolaný nadměrnou (fyzickou nebo psychickou) zátěží
reagovat na ohrožení stresem
pracovní stres
být ve stresu
odolnost vůči stresu
zvládnout stres
stresový příd.
stresová situace
stresový stav organismu
stresový faktor