Hesla
statusskussalsa
témata
status -su m (6. j. -su; 1., 4., 7. mn. -sy)
R stav věcí, poměrů ap.; postavení osoby, organizace ap.
mezinárodní status letiště
žádost o status uprchlíka
právní status; sociol. sociální status = R pozice jedince uvnitř společenského systému; status quo = R stav v daném okamžiku; status quo ante = R dřívější stav; zvláštní status;