Hesla
rodrohrojrojit serokRomroparosarotaroditrodit se
Odvozená slova
rod
témata
rod ~u m (6. j. ~u, ~ě)
1.R společenská jednotka zahrnující všechny potomky jedněch prarodičů
šlechtický/panovnický rod
rod Přemyslovců/Habsburků
poslední potomek rodu
Mají to v rodě.
2. (hist.)R (v prvobytně pospolném řádu) společenská jednotka formující se dále v kmeny
náčelnický rod
stařešina rodu
3. (bot., zool.)G systematická taxonomická jednotka označující skupinu nejblíže příbuzných druhů (rostlin nebo živočichů) formující se dále v čeledi
rod Homo
4. (log.)R třída předmětů se společným podstatným znakem
5.S původ (národnostní, společenský, rodinný ap.)
Je rodem z Prahy.
být z prostého/vznešeného rodu
6. (ling.)G mluvnická kategorie podstatných jmen, podle níž se zařazují skloňovaná slova ke vzorům a jíž se řídí shoda se zájmeny nebo adjektivy
přirozený rod podstatných jmen = R mluvnický rod shodující se s pohlavím
mluvnický rod
mužský/ženský/střední rod;
7. (ling.)G mluvnická kategorie sloves týkající se poměru slovesného děje k podmětu
slovesný rod činný/trpný;
rodový příd.
rodová tradice
rodová koncovka = R koncovka označující mluvnický rod
rodové zřízení; rodový znak = S erb; rodové sídlo; rodová šlechta; rodové zatížení (nemocemi ap.); rodová zájmena × bezrodá;