Hesla
boomzoomRom
témata
boom [búm] ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
1. (ekon.)R výrazný a náhlý rozmach hospodářské aktivity; prudký vzestup cen nebo kurzů na burze
2. (publ.)R náhlý, rychlý rozvoj vůbec
baby boom = R prudký vzrůst porodnosti;