Hesla
rover
témata
rover m
~a živ. (1. mn. -ři)R starší příslušník skautské organizace
výchovné působení roverů
skupina roverů v oddílu