Hesla
retikulum
témata
retikulum [-ty-] -la s (6. j. -lu; 7. mn. -ly)
1. (biol.)R síťově uspořádané pletivo
2. (zool.)R druhý předžaludek přežvýkavců; čepec