Hesla
Rýnrejrez
Odvozená slova
Rýn
témata
Rýn ~a m (6. j. ~u, ~ě)
R evropská řeka
rýnský příd.
R týkající se řeky Rýna n. oblasti, kterou protéká
rýnské víno = z Porýní
vin. r. ryzlink = odrůda révy dávající jakostní bílé víno; víno z ní
hist. r. zlatý = býv. měnová jednotka v Bavorsku a v jihoněm. státech
rýnské -ého s
(vin.)R rýnské víno
napít se rýnského