Hesla
referent
Odvozená slova
referent
témata
referent ~a m (1. mn. ~i)
1.R pracovník, funkcionář pro určitý úsek, obor činnosti
obchodní/kulturní/tiskový referent
referent podniku/odbytu
2.R člověk přednášející referát 1
vyslechnout všechny referenty
udělit slovo hlavnímu referentovi
3. (řidč.)R člověk o něčem referující v tisku ap.
sportovní referent
referent Lidových novin
referentka -y ž (2. mn. -ntek)


odbytodbytový referent/agent
osobníosobní referent
pověřitpověřený pracovník/úředník/referent/lékař
srozumitelnýVýstup referenta byl stručný a srozumitelný.