Hesla
ramenorašitrazit
Končetiny
končetinakloubpažerukaramenoloketpředloktízápěstídlaňpěstprstpalecukazováknehetnohastehnolýtkokoleno1kotníkchodidlopataachilovkašpičkačéškanártholeňklenbasvalšlacha
Odvozená slova
rameno
témata
rameno -a, -e s
rámě ramena, ramene s (4. j. rámě) (kniž.)
1. (3. j. ramenu, rameni; 4. j. rameno, rámě; 6. j. ramenu, rameni, rameně; 2. mn. ramenou, ramen; 6. mn. ramenou, ramenech; 7. mn. rameny)G část horní končetiny připojující se kloubem a kostí k trupu
nést dítě na ramenou
taška přes rameno
mít vlasy po ramena
přehodit si pytel přes rameno
chytit koho za rameno
sahat komu po ramena
být široký v ramenou
٭rameno na rameni = příliš mnoho (mačkajících se) lidí
٭(po)krčit rameny = naznačovat neznalost, bezradnost nebo lhostejnost, nezájem
٭poklepat komu na rameno = vyjádřit někomu své uznání nebo sympatii, útěchu
٭vyplakat se komu na rameni = (s pláčem) si někomu postěžovat, svěřit se, vylít si srdce
٭vzít nohy na ramena = utéct
٭dělat ramena (na koho) = vyvyšovat se, vychloubat se před někým
٭dívat se komu přes rameno = stát za někým a dívat se, kontrolovat, co dělá
٭mluvit s někým přes rameno = mluvit s někým velmi stručně, úsečně, neochotně
٭dívat se/hledět/pohlížet na koho přes rameno = dívat se na někoho s opovržením, přezírat ho
٭nesahat komu ani po ramena = vůbec se někomu nevyrovnat
٭rameno spravedlnosti/zákona = policie, soud
2.ráměS paže
nabídnout komu rámě;
3. (3. j. -u, -i; 6. j. -u, -i, -ě; 2. mn. -n; 6. mn. -ech)D část něčeho, co připomíná lidské rameno
(slepé) rameno řeky
rameno jeřábu/páky/kříže
rameno větrného mlýna
geom. rameno úhlu = jedna z polopřímek, která určuje úhel
geom. rameno rovnoramenného trojúhelníka = jedna ze dvou stejných stran
fyz. rameno síly = kolmá vzdálenost působiště síly od těžiště
nosné/zvedací/otočné/sklápěcí rameno
ramenní příd.
ramenní popruh
anat. ramenní kloub;