Hesla
před, předepřístpudjedjetledmedsedvéstvést sepod, podepádPád
témata
před, přede předl. (přede se užívá před skupinou souhlásek)
1. se 4. a 7. p.E vyjadřuje směřování vně přední strany něčeho nebo polohu na přední straně
čekat před domem
Dělají se mu mžitky před očima.
kroutit se před zrcadlem
Stoupni si přede mě.
٭ujet komu před nosem = odjet v posledním okamžiku před příchodem dotyčného
٭postavit koho před hotovou věc = sdělit někomu již rozhodnutou záležitost a tím ho zbavit možnosti podílet se na rozhodování
2. se 4. a 7. p.E vyjadřuje polohu dále na cestě, s náskokem vpředu ap.
kilometr před cílem
Je daleko před námi.
zvýšit svůj náskok před soupeři
přen. Ve vývoji jsou před námi.
3. se 4. a 7. p.E vyjadřuje postavení pod působnost někoho
předvolat obžalovaného před soud
svědčit před soudem
rovnost lidí před zákonem
4. se 7. p.E vyjadřuje předčasnost
před hodinou
před chvílí/nedávnem
Před lety zde žil.
Stalo se to už před dlouhou dobou.
5. se 7. p.R dříve, než nastane určitý okamžik, událost ap.
Zavolej před osmou hodinou ranní.
před odjezdem
rozejít se těsně před svatbou
Byl tam přede mnou.
6. se 7. p.R počítat v brzké době s vykonáním něčeho
mít co před sebou
mít před státnicemi/svatbou
firma stojící před krachem
stát před volbou
Celý život máš před sebou.
7. se 7. p.E vyjadřuje snahu něčemu se vyhnout
stydět/ostýchat se před neznámými lidmi
chránit se před nežádoucím otěhotněním
zachránit koho před utonutím
varovat koho před policií
utéct před trestem
8. se 7. p.E vyjadřuje probíhání děje v něčí přítomnosti
hádat se před dětmi
prořeknout se před kamarádem
vysvléct se před televizní kamerou
9. se 7. p.E vyjadřuje přednější postavení v poměru k jiným
Dává milenci přednost před manželem.
dávat přednost kuřecímu masu před vepřovým