Hesla
propen
témata
propen ~u m (6. j. ~u) (chem.)
R nenasycený uhlovodík, základní surovina pro výrobu dezinfekčních prostředků, rozpouštědel ap.