Hesla
prosit
Předpony
prositodprositpoprosituprosit
Odvozená slova
prosit
témata
prosit ned. (3. mn. -í; rozk. -s; trp. -šen; přech. přít. -se)
1.R žádat (pokorně, naléhavě, úpěnlivě), vyslovovat prosbu
prosit (koho) o radu/pomoc/milost/odpuštění
prosit přítele o peníze
úpěnlivě prosit = žadonit
Prosil ji, aby se vrátila.
Prosím za prominutí.
Ani se neodvažuji prosit.
Mohl byste mi, prosím, nalít ještě jeden šálek kávy?
Pomůžeš mi, prosím?
Prosíme návštěvníky, aby nekouřili. (ve veřejných výzvách)
Prosil za syna. (ve škole)
prosit Boha o pomoc
To bych prosil!; Smím prosit? (zdvořilostní obrat při požádání o něco, zvl. ženy o tanec);
٭nechat se prosit = být neochotný
2.prosím tě, prosím vásR (v platnosti blízké citoslovci) vyjadřuje údiv, upozornění ap.
Prosím tě, jak je to možné?
Prosím tě, víš, co stalo?
prosit se ned.
S doprošovat se; dožadovat se
Kdo se tě o to prosil?
Nikoho se nebudeme prosit! = od nikoho se dožadovat pomoci