Hesla
profilproslov
Odvozená slova
profil
témata
profil ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
1.R tvář ze strany; její obrys
mít hezký profil
fotografie z profilu
obrátit se (ke komu) z profilu
٭římský/klasický profil = obrys tváře ze strany s výrazným rovným nosem
2.R tvar obrysu příčného průřezu; řez
profil pneumatiky
půdní profil = R řez půdou; jeho znázornění; přen. úzký profil = R nedostačující výrobní kapacita;
3.R utvářenost charakteru, názorů ap.
vědecký profil biologa
morální/politický/psychologický profil
profil firmy/zákazníka
4. (výp.)R soubor osobních dat souvisících s určitým uživatelem
uživatelský profil
profilový příd.