Hesla
produktprodat
Předpony
produktmeziproduktnadprodukt
témata
produkt ~u m (6. j. ~u)
1.R předmět vzniklý výrobou; výrobek
produkty lidské práce
průmyslové/zemědělské/domácí produkty
finanční produkt
ekon. hrubý domácí produkt = R celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území; ekon. hrubý národní produkt = R celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině);
2.R látka vzniklá nějakým pochodem (biologickým, chemickým ap.)
vedlejší produkty spalování
produkty vzniklé rozpadem tkáně
typický produkt prostředí
fyz. produkty štěpení = R radioaktivní i stabilní nuklidy, které vznikají při štěpení jader, např. uranu;
produktový příd.
produktový manažer = R který má na starosti řízení svěřené obchodní značky (propagaci, nové produkty ap.);