Hesla
pod, podepojit
témata
pod, pode předl. se 4. a 7. p. (pode se užívá před skupinou souhlásek)
1.E vyjadřuje směřování nebo polohu níže než něco
pod stolem
pod zemí
pod širým nebem
nést co pod paží
Bydlí v bytě pod námi.
dostat seno pod střechu = do stodoly
٭Pod svícnem/lampou je/bývá největší tma. = Zdánlivě nejnápadnější místo bývá často nejbezpečnější (pro úkryt, podvodnou činnost ap.).
٭mít co pod zámkem = ukrývat, skrývat
٭držet co pod pokličkou = v tajnosti
٭zamést co pod koberec = nevyřídit nějaký problém, nezabývat se jím, ignorovat ho
٭házet komu klacky pod nohy = působit nepříjemnosti, dělat naschvály
٭Hoří mu půda pod nohama. = Jeho postavení je ohroženo, je v nesnázích.
٭přijít komu pod ruku = být ohrožen úderem, fyzickým trestem ap.
٭smát se pod vousy = skrytě
٭cítit se pod psa = mizerně, velmi špatně
2.E vyjadřuje nižší hodnotu, míru
Venku je deset pod nulou.
jít s cenou pod dva miliony
prodávat co pod cenou = levněji, než je stanoveno, se ztrátou
٭opít se pod obraz =
3.E vyjadřuje horní hranici, ke které něco dosahuje
zakrýt se až pod bradu
vytáhnout si ponožky pod kolena
vyrovnat dříví pod střechu
4.E vyjadřuje různé okolnosti děje
pod podmínkou, že...
pod jednou podmínkou
tvořit pod pseudonymem
vypovídat pod přísahou
pod falešnou záminkou
svolit (k čemu) pod nátlakem
hist., náb. přijímání pod obojí (způsobou);
٭prodávat co pod rukou = načerno
5.E vyjadřuje podřízenost, příslušnost ap.
Okresy spadají pod kraje.
být pod vlivem (alkoholu) = být opilý
pracovat pod kým
٭hovor. mít koho pod sebou = jako podřízeného