Hesla
po
témata
po předl.
1. s 6. p.E vyjadřuje následnost v čase nebo v pořadí
zůstat/být po škole
po obědě
po letech
po několika hodinách
Po zaznění zvukového signálu zanechte vzkaz.
Je po sezoně.
být po nemoci
Odcházeli jeden po druhém.
Je po všem. = Vše skončilo.
Má po starostech.
Až po vás. (při dávání přednosti)
Je po něm. = Je mrtvý.
po čase;
٭růst jak houby po dešti = velmi rychle
2. s 6. p.E vyjadřuje míru, členění
splácet dluh po částech
brát schody po třech
3. s 6. p.R za jednu část
prodávat pohlednice po deseti korunách
Dostali po stovce.
4. s 6. p.E vyjadřuje místní, časové členění děje
hledat po kapsách drobné
pracovat po nocích
chodit po hospodách
5. s 6. p.E vyjadřuje směřování po povrchu
zhrub. dostat po hubě (od koho)
chodit po koberci v botách
přecházet po pokoji
po celém světě
po stranách
Po tváři jí stéká slza.
pohladit koho po vlasech
٭Jde to jak po másle. = velmi lehce, hladce, bez potíží
٭Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. = nevybírá si mezi lidmi
6. s 6. p.E vyjadřuje způsob nebo okolnost, za které se něco děje
zkoušet to s kým po dobrém i po zlém
žít po staru postaru
obléct se po domácku podomácku
kuře po mexicku
Udělám to po svém.
po případě popřípadě = S eventuálně;
٭pozorovat koho/co po očku = dívat se pokradmu, nenápadně, koutkem oka
٭skočit do čeho po hlavě = jednat neuváženě, nepromyslet si své jednání
7.(až) po se 4. p.E vyjadřuje prostorovou nebo časovou hranici
zabořit se (až) po kolena do sněhu
Přeložil text až po desátou větu.
٭zamilovat se po uši (do koho) = slepě se zamilovat
٭mít koho/čeho až po krk = víc než dost
8. se 4. p.E vyjadřuje časové pořadí
po prvé v životě
po každé
po páté
Už se mu to stalo po několikáté.
9. se 4. p.E vyjadřuje časové rozpětí
po celé léto
po několik dní
po staletí/celý rok
Po cestě se naučil slovíčka.
10. s 6. p.E vyjadřuje, že pohyb nebo jiný děj probíhá v určitém směru (zprav. směrem dolů) nebo směrem shodným s normálním
plavat po proudu
jít po stopě
jít po turistických značkách
jít si po svém/své práci
lapat po dechu
11. s 6. p.E vyjadřuje vazbu u sloves nebo dějových jmen s významem různých duševních hnutí a volních projevů
toužit po lásce
pátrat po pachateli
poptávka po zboží
dívat se po chlapcích
٭být (komu) po ruce = ihned k dispozici
٭Ani pes po něm neštěkne! = Nikdo si na něj ani nevzpomene.
12. s 6. p.E vyjadřuje původního vlastníka, zdroj
zdědit dům po otci
nosit šaty po sestře
vdova po králi
Je mu špatně po alkoholu.
díra po cigaretě
13. s 6. p.E vyjadřuje shodu s něčím
mít oči po matce
vonět po hořkých mandlích
jmenovat se po otci
Vzteká se, protože není po jeho.
po pravdě řečeno popravdě;
٭být po vůli komu = vyhovět jeho přání, poslechnout ho; sexuálně se někomu podrobit
٭nebýt komu po chuti = nebýt někomu příjemný, nelíbit se někomu
14. s 6. p.E vyjadřuje prostředek, nástroj, pomůcku, prostředníka, jehož pomocí se něco uskutečňuje
jít po špičkách
skákat po jedné noze
poslat vzkaz po bratrovi
hovořit (s kým) po telefonu
rozhlas po drátě
٭říct komu co po lopatě = velmi jasně, aby to snadno pochopil
15. s 6. p.E vyjadřuje vztah, zřetel
Po stylistické stránce je práce v pořádku.
hovor. Co je nám po tom? = do toho
hovor. Nic po něm není. = Není ve své kůži.
٭(vymřít) po přeslici = v ženské linii
٭(vymřít) po meči = v mužské linii
16. s 6. p.E vyjadřuje znak, podle kterého něco poznáváme, rozeznáváme ap.
odměnit koho po zásluze
poznat koho po hlase
٭Ptáka poznáš po peří, člověka podle řeči. = Povahu člověka poznáš podle jeho řeči nebo zevnějšku.