Hesla
populacepopudit
Předpony
populacedepopulace
Odvozená slova
populace
témata
populace -e ž
1.R počet obyvatelstva
vzrůst/pokles populace
klesající/stoupající populace
světová populace
2. (stat.)R souhrnně obyvatelé určitého území nebo státu; obyvatelstvo
městská/americká/stárnoucí populace
zdravotní stav naší populace
3. (biol.)R soubor jedinců (rostlin, živočichů) téhož druhu v určitém prostoru a čase
populace smrku/veverek
4. (astron.)R skupina hvězd s přibližně shodnými pohybovými i fyzikálními vlastnostmi a určitým rozmístěním v galaxii
populační příd.
populační přírůstek/exploze/politika
populační hustota