Hesla
opispolispopis
Předpony
opispopisný
Odvozená slova
opis
témata
opis ~u m (6. j. ~u, ~e; 1., 4., 7. mn. ~y)
1.R opsaní původního textu; opsaný text
pořídit opis (čeho)
úředně ověřený opis vysvědčení
opis dokumentů
2.R náhrada jinými slovy; vysvětlení, rozvedení
vyjádřit co opisem
přeložit cizí slovo opisem
3.R (v mincovnictví) nápis na obvodu mince, pečeti
opisný příd.
ling. opisné pasivum = G pasivum složené z tvaru slovesa být a příčestí trpného; ling. opisné stupňování;
opisně přísl.
vyjadřovat se opisně