Hesla
platný
Výklady
a1aboliceabsolutizovatambivalentníani1anulaceanulovatapodiktickýbuďcelostátnícelosvětovýco1definitivnídeliktdosavadníduplikátekvivalenceekvivalentexspiracefungovatfunkceglobalizovathříchhypotézai1imunitaintestátkonečnýkontrasignacekonzervatismuskonzervativníkoordinaceKristuskriticismusledalikvidovatlistmísto2místopřísežnýmořenadosobnínadstátnínastejnoneplatnýnostrifikacenostrifikovatnovela2nulifikaceobdobaobjektivizovatplatitpodívat sepopřítpotvrditpotvrzenkaprolongaceprolongovatpropadnoutprositprošlýprotiprávníprotizákonnýprotokolpřece2představit sipřídavnýpřiřaditpříslovcepříslovírelativizovatretro-ročnírovnocennýrozhodnoutrušitrušitelsice1stvrzenkasuspendovatsuspenzetonážuplatnituznatvalidacevaliditavalidnívalidovatvšelidskývůbecvymezitvýrokvyrušitzákonnýzávadnýzavéstzevšeobecnitzmatečnízmatečnýznamenatže1
Poznámky
se, si
Předpony
platnýpoplatnýsplatnýúplatný
Odvozená slova
platný
Slovní spojení
bezúplatnýprávoplatný
témata
platný příd.
1.R který má povahu normy; závazný, uznávaný
platné rozhodnutí
řídit se platnými zákony/předpisy
platné ceny/sazby
platná smlouva
platné doklady
platný až do odvolání
obecně platná zásada/myšlenka = běžná
práv. platné právo = R které má v určité době obecnou platnost;
2.R který má cenu, význam, účinek
být (kde) málo platný
být platným členem společnosti
prokázat platné služby
Není to nic platné.
٭Práce kvapná málo platná. = Příliš rychlá práce nebývá kvalitní.
٭být platný jak mrtvýmu zimník = nemít žádnou cenu, být k ničemu
platně přísl.
platně rozhodovat/soudit
platnost ~i ž
prodloužit platnost čeho
ponechat co v platnosti
s konečnou/okamžitou platností
s platností od...
doba platnosti
nabýt/pozbýt (právní) platnosti;


bankakilometrická banka jízdní doklad na záznam každé jízdy, platný na ujetí vymezeného počtu kilometrů v určené časové lhůtě
černýčerný pasažér osoba cestující tajně, bez platného lístku
kilometrkilometrická banka jízdní doklad na záznam každé jízdy, platný na ujetí vymezeného počtu kilometrů v určené časové lhůtě
koneckonec platnosti
kontinuitapráv. právní kontinuita nepřerušená platnost předpisů bez ohledu na změny vnějších okolností
kontrolaodb. kontrolní skupina skupina jedinců, u níž neprobíhá pokus a podle které se hodnotí experimentální výsledky a jejich platnost
konzumovatkonzumované manželství (v církevním právu) manželství jako svátost před církví je platné až uskutečněním pohlavního styku manželů
logikaformální logika zjišťování, které myšlenkové operace jsou platné nezávisle na obsahu, pouze na základě formy
obecnýpráv. obecné právo právo platné pro celý stát
obohatitpráv. bezdůvodné obohacení obohacení, ke kterému došlo na újmu někoho jiného bez platného právního důvodu
omezitling. omezovací věta vedlejší věta způsobová, která svým obsahem omezuje míru platnosti obsahu věty řídící
pánbůhZaplať pánbůh! (zastaralé poděkování; vyjádření úlevy, v platnosti citoslovce)
pánbůhChraň pánbůh! v žádném případě; určitě ne (v platnosti citoslovce)
pasažérčerný pasažér osoba cestující tajně, bez platného lístku
pásmoastron. pásmový čas platný pro určitou zeměpisnou délku
podmínkalog. nutná/postačující podmínka tvrzení, na kterém závisí platnost jiného tvrzení
podstatnýling. podstatné jméno ohebný slovní druh pojmenovávající osoby, zvířata, věci, vlastnosti a děje,
potěšit(No) potěš pánbu! (v platnosti citoslovce)
poučkafyz. univerzální poučka definice platná pro všechny veličiny
pozitivnípráv. pozitivní právo skutečně platné
rovnýpráv. rovné volební právo každý hlas má stejnou platnost
abonentcena/platnost abonentky
absolutníabsolutní platnost
býtCo je ti to platné?
cárSmlouva je pro něj cárem papíru. něco neplatného, zbytečného
ceníkplatný ceník
čtyřicetČtyřicet procent odevzdaných hlasů není platných.
definitivnídefinitivní jednání/plán/platnost/rozhodnutí
dobadoba platnosti
dokázatdokazovat platnost fyzikální poučky
experimentexperimentálně prokázat platnost teorie
hlasplatný/neplatný hlas
jediněvstup jedině s platným průkazem
konečnýs konečnou platností
kontraktKontrakt nabývá platnosti dnem podpisu obou zástupců.
kreditvýše/platnost kreditu
manželprohlásit manželství za neplatné
nadosobnínadosobní platnost/zásada/hledisko
nakrásněI kdyby nakrásně přišel, nebude to nic platné.
neplatnýneplatný gól
neplatnýneplatný zákon/volební hlas
neplatnýneplatná jízdenka/výpověď
normanoremní tvar/platnost
obecnýobecná platnost
obecnýobecně známý/přijímaný/uznávaný/platný/použitelný
odstoupitpráv. odstoupit od smlouvy odvolat svůj závazek z ní vyplývající, než začne být plněna (a tím ji zbavit platnosti)
ověřitověřit platnost údajů podpisem
ověřitověřovat pravost/platnost dokumentů
pánbůhNo pozdrav pánbůh, to nám ještě scházelo! (v platnosti citoslovce)
pánbůhPanebože, to byl den! (v platnosti citoslovce)
pendrekbýt pendrek platný vůbec se nehodit, být zbytečný
pozastavitpozastavit platnost certifikátu
pozastavitpozastavení platnosti smlouvy
pozbýtpozbýt vážnosti/platnosti
pozbýtpozbytí platnosti
pranicNejsi tu pranic platný.
právoprávní platnost/instituce/hledisko
právoprávně neplatná smlouva
prohlásitprohlásit volbu za neplatnou
prokázatprokázat se platnou vstupenkou
promulgacepráv. promulgace zákona jeho vyhlášení jako předpoklad jeho platnosti
prozatímOpatření zůstane prozatím v platnosti.
předpisplatné zákonné předpisy
rušitrušit platnost nařízení
slovnědruhovýslovnědruhová příslušnost/charakteristika/platnost slova
tavittavit neplatné mince/zvony
tiketDo soutěže je zařazen každý platný tiket.
trvatPlatnost zákona trvá.
tušitStalo se to tuším před dvěma dny. (v platnosti částice) asi, pravděpodobně, myslím
úslovíobecně platná úsloví
uvéstuvést zákon v platnost
v, vevstoupit v platnost
vetomít právo veta umožňující zrušit platnost usnesení vícečlenného orgánu nesouhlasem jedince
vcházetNový zákon zítra vchází v platnost.
vidětVidíš, co jsi způsobil? (v platnosti částice upozorňovací, zdůrazňovací)
vstoupitvstoupit v platnost
čepicestrčit si/dát si za čepici nemá to cenu, není to nic platné
kvapnýPráce kvapná málo platná. Příliš rychlá práce nebývá kvalitní.
logikaželezná logika výhradně rozumový způsob myšlení, přísné uplatňování zákonů správného myšlení; nezvratné, absolutně platné vyplývání následující věci z věci předešlé
máloPráce kvapná málo platná. Příliš rychlá práce nebývá kvalitní.
mrtvýbýt platný jak mrtvému zimník vůbec
prácePráce kvapná málo platná. Příliš rychlá práce nebývá kvalitní.
prdbýt prd platný být nepotřebný, nebýt nijak užitečný
věčnývěčné pravdy obecně platná životní kritéria