Hesla
pět
Číslovky základní
jeden, jedna, jednodva, dvětřičtyřipětšestsedmosmdevětdesetjedenáctdvanácttřináctčtrnáctpatnáctšestnáctsedmnáctosmnáctdevatenáctdvacettřicetčtyřicetpadesátšedesátsedmdesátosmdesátdevadesátstotisícmilion
Odvozená slova
pětpátýpětkrátpětina
témata
pět čísl. zákl. (2., 3., 6., 7. -ti; 4. pět)
E označuje počet 5
Představení začne v pět (hodin).
Je mu pět let.
Dostal pět set korun pokuty.
být odsouzen k pěti letům vězení
Křepelka volá: Pět peněz! Pět peněz!
pět prstů na ruce
za pět měsíců
pět a půl kilo
po pěti kilometrech
hra o pěti dějstvích
Má to do práce pět minut.
pět lidských smyslů
pět pracovních dnů v týdnu
Bylo nás pět. (román K. Poláčka); Pro pět ran do čepice! (zaklení);
٭sbalit si/sebrat si/vzít si svých pět švestek (a jít) = vzít si své věci (a odejít)
٭jít od desíti k pěti (s kým) = dařit se stále hůř
٭mít všech pět pohromadě = rozumně uvažovat
٭neumět do pěti napočítat = být hloupý
٭Tváří se/Vypadá, jako by neuměl do pěti napočítat. = Tváří se záměrně hloupě, popř. nevinně.
٭než bys do pěti napočítal = v mžiku
٭za pět minut dvanáct = v poslední chvíli
٭mít na zádech/hřbetě pět křížků = být padesát let starý
٭(moct) si spočítat co na pěti prstech = velmi snadno si něco domyslet
pátý čísl. řad.
R nacházející se v pořadí na čísle pět
pátý ročník soutěže
čtyřstý padesátý pátý
Podařilo se mu to až na po páté popáté.
slyšet každé páté slovo
páté století před naším letopočtem
ling. pátý pád = S vokativ; pátá kolona = R tajná, podvratná skupina;
٭být páté kolo u vozu = být zbytečný, nevyužitý v rodině, určitém prostředí ap., člen, jehož názor se nebere v potaz
٭mluvit páté přes deváté = zmateně, nesouvisle
pátá ž
R pátá hodina
Odbila pátá.
čaj o páté;
patery čísl. soubor. (ve spojení s pomnožnými jmény také ve funkci čísl. zákl., k vyjádření počtu jednotlivých kusů)
E vyjadřuje počet pěti souborů
patery šaty/boty
pětkrát čísl. nás.
pětkrát denně/do týdne
Zisk byl pětkrát vyšší než loni.
Cvik opakujte pětkrát.
Už jsem ho zval nejmíň pětkrát.
pětinásobný čísl. nás.
R pětkrát opakovaný, pětkrát větší
pětinásobný vítěz
pětinásobně přísl.
Škody pětinásobně převýšily odhad.
pětinásobek -bku m (6. j. -bku; 6. mn. -bcích)
prodávat co za pětinásobek ceny
pětina -y ž čísl. díl.
R část celku vzniklá rozdělením na pět stejných dílů
pětina členů zastupitelstva
souhlas tří pětin poslanců
Letos bylo o pětinu více dopravních nehod než loni.
pětinový příd.
pětinový podíl
346.png