Hesla
psát
Odvozená slova
psát
témata
psát ned. (1. j. píšu, kniž. píši; 3. mn. píšou, kniž. píší; rozk. piš; trp. psán; přech. přít. píše; podst. psaní)
1.R zachycovat, zaznamenávat písmem (popř. jinými grafickými značkami)
psát perem/tužkou/na stroji/na počítači
psát velkými písmeny/hůlkovým písmem
Piš čitelně!
Jak se to píše?
2.R písemně vyhotovovat, písemně uvádět
psát úkol/zprávu
psát si deník
přen. Psal se rok 1848.
hovor. To si piš! = můžeš si být jistý
٭Co je psáno, to je dáno. = písemná smlouva platí
٭Je to psáno ve hvězdách. = nikdo neví, co se stane
3.R sestavovat dopis, podávat zprávu dopisem
psát dopis rodičům/příbuzným
psát (komu) k narozeninám
psát (komu) pozdrav z dovolené
Co ti píše?
4.R literárně nebo hudebně tvořit, sepisovat texty
psát román/báseň = spisovat
psát písně/muzikál
psát (komu) roli přímo na tělo
5.R publikovat, pojednávat o něčem (v tisku ap.)
psát do novin/časopisu = uveřejňovat tam příspěvky
psát recenzi na novou knihu
Ve sportovní rubrice psali o vítězství našich hokejistů.
6.R vydělávat si psaním (zvl. na stroji); opisovat
psát si ned.
R vyměňovat si dopisy
psát si (pravidelně) s přítelem ze studií
psát si (s kým) přes internet
Ty si s ním píšeš?
Už si nepíšeme.
psaný příd.
dopis psaný ručně/na stroji
dát komu psané instrukce
anglicky psaný životopis
ling. psaný projev × ústní, mluvený
práv. psané právo = předpisy vydávané ve formách stanovených zpravidla v ústavních zákonech (např. ve formě zákonů, vládních zařízení)
román psaný na pokračování
Reportáž psaná na oprátce (dílo Julia Fučíka);
٭být nepsaným zákonem = platit, být zvyklostí
psací příd.
psací stůl/potřeby
psací písmena × tiskací
psací stroj;