Hesla
picpít
témata
pic citosl. (expr.)
1.tě picR kamarádský pozdrav
Tě pic, už jsme se dlouho neviděli.
2.tě picE (ve zvolání) vyjadřuje údiv, ironii
No tě pic, tys tomu dal!