Hesla
persona
témata
persona -y ž
1. (zast., ob.)S osoba
2. (psych.)R funkční komplex určující individuální reakce člověka v jeho vztahu k určitému objektu či situaci