Hesla
delta1delta2Keltmeltapultpesto
Odvozená slova
delta1delta2
témata
delta1 s neskl.
G písmeno řecké abecedy δ, obdobné českému d, užívané též k označení čtvrtého místa, oddílu ap. v nějaké řadě, pořadí, v matematice k označení úhlu ap.
mat. úhel delta