Hesla
sedlákpilapolkaPolskopálkapůlkapeckapekloalkapako1pako2paka
Odvozená slova
sedlák
témata
sedlák ~a m (1. mn. -ci; 6. mn. -cích)
1.R hospodář na větší zemědělské usedlosti
zámožný sedlák
sloužit u sedláka
Sedlák pracoval s pomocníky na poli.
2. (hist.)R (za feudalismu) zemědělec poddaný vrchnosti
vzpoura sedláků
٭dopadnout jak sedláci u Chlumce = dopadnout špatně, být úplně poražen
selka -y ž (2. mn. -lek)
sedlák a selka
statná selka
selský příd. (mn. -lští)
selská jizba
selský statek/dvůr
selský stav/lid
selská rebelie
bot. křen selský; lit. Selský otčenáš = R lidový skladba z 18. stol.;
٭(zdravý) selský rozum = schopnost soudně uvažovat, vyvozovat závěry prostě, ale logicky, bez zbytečných komplikací
sedlácký příd. (mn. -čtí)
(řidč.)sedlácká rodina