Hesla
patrice
témata
patrice -e ž (2. mn. -c, -cí) (tech.)
(dř.)R vrchní, pohyblivá část lisovacího nástroje; lisovník