Hesla
páraparketparketa
Odvozená slova
pára
témata
pára -y ž (7. j. párou, ale plnou parou; 2. mn. par; 3. mn. párám, parám; 6. mn. párách, parách; 7. mn. párami, parami)
1.R plynné skupenství látky
sirné/benzinové/alkoholové páry
vodní pára
٭být jak pára nad hrncem = být velmi slabý, mít už blízko k smrti
٭zmizet/ztratit se jako pára nad hrncem = odejít nenápadně, nepozorovaně
٭být pod parou = být opilý
٭nemít (o čem) (ani) páru = vůbec nic o něčem nevědět, vůbec tomu nerozumět
2.R voda v plynném skupenství jako pohonná síla
vypustit z kotle páru
stroje hnané parou
plout plnou parou
ranní páry
٭plnou parou = naplno, intenzivně, s veškerým úsilím, s maximální rychlostí
٭přidat páru = vynaložit větší úsilí, zvláště zrychlit krok ap.
٭mít páru = mít velkou sílu
٭vypustit páru = prudce se odreagovat
parní příd.
parní stroj/lokomotiva/válec; parní kotel; parní lázeň;
٭Je tu (horko) jak v parní lázni. = Je tu příliš teplo a vlhko.