Hesla
parking
témata
parking ~u m (6. j. ~u) (motor.)
1.S parkování
2.R místo vyhrazené pro parkování