Hesla
pacientpatiensorientpatent
Odvozená slova
pacient
témata
pacient ~a m (1. mn. ~i)
R nemocný člověk, jehož stav vyžaduje lékařskou péči
těžcí pacienti
ambulantní pacient
pacient upoutaný na lůžko
příjem pacientů
pacientka -y ž (2. mn. -ntek)