Hesla
palmáre
témata
palmáre s neskl. (7. j. též -em) (práv.)
R částka, kterou platí advokátovi ten, kdo je (byl) jím zastoupen v určité právní věci