Hesla
KainPapinpatinapakapa, pá, papa, pápápiano1piano2panna
témata
Kain ~a m (bibl.)
G biblická postava, jeden z Adamových synů, který zabil svého bratra Ábela
٭Kainovo znamení (na čele) = symbolický znak potupy, hanby